ปก 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
การศึกษา

ปกแบบประเมินผลการปฎิบัติงานครู แยกเป็นแต่ละด้าน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (20 ปก)

13/03/2019
www.kruphutorn.com

มาพบกันอีกครั้งวันนี้มีปกแยกผลงานประกอบแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช่ ในการจัดแยกเอกสารแต่ละด้าน แต่ละตัวชี้วัด ให้ข้อมูลรูปแบบ SAR มีความสมบูรณ์ เป็นด้านเป็นระบบชัดเจน

www.kruphutorn.com

องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้

          – องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน

                   จำนวน  14  ปก

          – องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  30  คะแนน

                   จำนวน   6  ปก

ดาวน์โหลดที่นี่ : http://www.kruphutorn.com/?attachment_id=199

แก้ไขปกที่ 13 ดาวน์โหลดที่นี่ : http://www.kruphutorn.com/?attachment_id=205

Only registered users can comment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *