คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นภูธร

การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11/05/2019

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครูภูธร ดอทคอมได้นำเอา คู่มือ การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาให้ทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้ สามารถดาวน์โหลดหรือแชร์ ได้เลย

เอกสารคู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด ในกรณีจัดการศึกษาขึ้นใหม่ โดยที่ยังไม่เคยจัดมาก่อน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาที่เคยจัดอยู่เดิม หรือขอรับโอนการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 41 และ 42 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคู่มือนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันจากผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักนายกรัฐมนตรี

                   ฉะนั้น คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ จึงเป็นแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ : http://www.kruphutorn.com/?attachment_id=305

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *