คู่มือสถานศึกษาสีขาว
การศึกษา

แจกคู่มือ โรงเรียนเตรียมประเมิน”โครงการสถานศึกษาสีขาว”

08/07/2019

สวัสดีที่ทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ ครูภูธร ดอทคอม ได้นำเอาคู่มือการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปใช้ศึกษาแนวทางกันครับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการประสานแผนงานกับทุกภาคส่วนและระดม ทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดทำองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ผลการประเมิน
ในระดับพอใจกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังมีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการพัฒนาสูตรยาเสพติด ประกอบด้วย ส่วนผสมให้มีรูป รส กลิ่น สี เพื่อให้เยาวชนอยากลอง จำหน่ายตามสถานบริการ สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมเพิ่ม มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้มแข็งต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

ดาวน์โหลดที่นี่:http://www.kruphutorn.com/?attachment_id=327

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *