เพศวิถึศึกษา
การศึกษา สื่อ ผลงาน นวัตกรรมด้านการศึกษา

อบรมรับวุฒิบัตร ออนไลน์หลักสูตร “เพศวิถีศึกษา”

23/08/2019

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ทางเว็บไซต์ ครูภูธร ดอทคอม มีอีก 1 หลักสูตรดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้อบรมออนไลน์ เพื่อได้ความรู้และได้รับวุฒิบัตร นำไปทำผลงานตาม ว.21 ได้ด้วยครับ คือหลักสูตรการอบรม เพศวิถีศึกษา

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา

1.เข้าเว็บไซต์เพศวิถึศึกษาเพื่อเข้าศึกษาอบรม ที่ http://cse-elearning.obec.go.th/

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา หน้าอบรม

2.เข้าไปลงทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการอบรมตามแบบที่กำหนดและเริ่มเข้าสู่หน้าการอบรม

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา อบรม

3.อบรมและทำกิจกรรมตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้ครบถ้วนให้ผ่านแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง 8 หน่วย

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา วุฒิบัตร

4.เมื่อทำการอบรมครบทุกขั้นตอนก็สามารถที่จะพิมพ์วุฒิบัตร เก็บไว้ทำผลงานได้เลยครับ

Only registered users can comment.

  1. การอบรมครั้งนี้ทำให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษามากยิ่งขึ้น

  2. เรียนรู้ไปได้ 4 หน่วย แล้วเข้าไม่ได้อีก จะเรียนต่อหน่วยที่5-8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *