เกี่ยวกับเรา

ที่มาของเว็บไซต์ครูภูธร ดอทคอม

เว็บไซต์ครูภูธร ดอทคอม www.kruphutorn.com สร้างขึ้นมาเมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มาของชื่อเว็บไซต์ครูภูธร (kruphutorn) เนื่องจากผู้จัดทำเว็บไซต์เป็นคนจังหวัดเชียงราย อยากทำเว็บไซต์เพื่อคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆที่หากไกลความเจริญหรือพื้นที่นอกเมือง เป็นช่องทางที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสาร แบ่งปันผลงานสื่อการสอน การสอบงานราชการ การตั้งชื่อเว็บไซต์ ครูภูธร เพื่อสื่อถึงคนที่ปฏิบัติหน้าที่ครู ตำรวจ และงานท้องถิ่นพื้นที่ห่างไกล เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ครูภูธร ดอทคอมคือ

ผู้จัดทำมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และสื่อนวัตกรรม ที่จำเป็นต้องใช้ในวิชาชีพทางการศึกษา ข้าราชการครู ข้าราชการตำรวจ และงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิชาชีพดังกล่าวผู้จัดทำได้ผ่านประสบการณ์ในวิชาชีพหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมา จึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ให้กับผู้สนใจ  ซึ่งในปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่และติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก จึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำหรับคุณครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ข่าวสารการสอบตำรวจแนวข้อสอบ และการสอบงานท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้เข้ามาศึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาบูรณาการ ประกอบไปด้วย

  1. สื่อ นวัตกรรมทางด้านการศึกษา
  2. งานวิจัยทางการศึกษา
  3. บทความทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4. บทความที่น่าสนใจต่างๆ
  5. แนวข้อสอบครู ตำรวจ และท้องถิ่น
  6. ตัวอย่างหนังสือราชการ
  7. ดาวน์โหลด สื่อ เอกสาร และอื่นๆที่น่าสนใจ

จัดทำโดย

ส.ต.ต.กฤษฎา  พรหมปาลิต  Administrator & Webmaster