งานสารบรรณ แบบหนังสือราชการ

ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

สวัสดีครับ เว็บไซต์ ครูภูธร ดอทคอม วันนี้ได้นำเอาตัวอย่ […]

Continue Reading...

การประดับเครื่องราช 62
งานสารบรรณ แบบหนังสือราชการ

การประดับเครื่องราชฯ ของข้าราชการหญิง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ เว็บไซต์ ครูภูธร ดอทคอม ได้นำเ […]

Continue Reading...

ค่าพาหนะ ค่าฝึกอบรมครู
งานสารบรรณ แบบหนังสือราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ครูภูธร ดอทคอม ได้นำเอาข้อมูลเรื่องของการเบิกค่าพ […]

Continue Reading...

คู่มืองการใช้เงินอุดหนุน
การศึกษา | สื่อ ผลงาน นวัตกรรมด้านการศึกษา

คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวัสดีทุกๆท่านครับ ครูภูธรวันนี้ได้นำคู่มือการใช้จ่ายเง […]

Continue Reading...