ครูใหญ่
การศึกษา

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับล่าสุด เปลี่ยนชื่อเรียกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” เปลี่ยน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็น “ครูใหญ่”

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่มี ดร.มีชัย ฤชุพันธุ์ เป […]

Continue Reading...