ค่าพาหนะ ค่าฝึกอบรมครู
งานสารบรรณ แบบหนังสือราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ครูภูธร ดอทคอม ได้นำเอาข้อมูลเรื่องของการเบิกค่าพ […]

Continue Reading...